PLASTIC BELEID

Verpakkingen

Voor ons is verpakking essentieel om kwalitatief en voedzaam eten en drinken aan te kunnen bieden aan mensen over de hele wereld, maar we begrijpen ook dat dit niet ten koste van het milieu mag gaan. De huidige doorsnee verpakking is niet duurzaam omdat het systeem lineair is, dat houdt in dat ruwe materialen worden gebruikt om verpakking te maken om vervolgens weggegooid te worden na consumptie.  Dit model creëert belangrijke uitdagingen, met name als het om plastics gaat.

Ons doel is om al onze verpakkingen 100% circulair te maken. Dit betekent dat we de verpakking die we niet nodig hebben moeten elimineren; moeten innoveren zodat de verpakking die we wél nodig hebben veilig kan worden hergebruikt, gerecycled of gecomposteerd.

I. CIRCULAIRE VERPAKKINGEN

WAAR WE STAAN

Sinds 2017 is 86% van al onze verpakking (en 77% van onze plastic verpakking) herbruikbaar, recyclebaar of te composteren en wordt meer dan 50% van ons water verkocht in herbruikbare flessen. Doorlopend ontwerpen we nieuwe eco-designoplossingen voor verpakkingen, zoals de Evian pilot om niet-recyclebare krimpfolie te vervangen door speciaal ontworpen lijm en tapehandvatten om de waterflessen bij elkaar te houden.

WAAR WE HEEN GAAN

Ons doel voor 2025 is dat ieder stuk verpakkingsmateriaal – van flessendoppen tot yoghurtbekers – herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar is.

Tegelijkertijd ontwerpen we onze producten dusdanig dat materiaalgebruik geoptimaliseerd en afval geëlimineerd wordt. Dat betekent het ontwerpen van nieuwe alternatieve gebruik or hergebruik modellen maar ook kijken we of we problematisch verpakkingsmateriaal kunnen weglaten (omdat het niet kan worden gerecycled) of onnodig is (omdat het niets toevoegt aan de waarde van het product of de bescherming ervan). Zo zijn we van plan om alternatieven voor plastic rietjes te introduceren, die we met ons Indonesische merk AQUA gaan testen in 2019.

II. RECYCLEBAAR, HERBRUIKBAAR OF COMPOSTEERBAAR IN DE PRAKTIJK

Verpakking aanpassen voor circulair gebruik heeft weinig zin als de afvalverwerking systemen niet in staat zijn om de verpakking ook daadwerkelijk te recyclen, hergebruiken of composteren. Daarom wil Danone helpen bij het bouwen van effectieve, efficiënte en inclusieve systemen voor het verzamelen, hergebruiken en recyclen van afval.

WAAR WE STAAN

We werken systematisch samen met overheden en particuliere bedrijven om de formele Extended Producer Responsibility (EPR) en Deposit Return Scheme (DRS) systemen te optimaliseren. Danone stond aan de basis van het EPR concept in Frankrijk met de oprichting van Eco-Emballages (tegenwoordig bekend als CITEO).

In landen waar inzamelsystematiek voor recycling minder formeel geregeld is werken we samen met lokale gemeenschappen, overheden en partners zoals de Inter-American Development Bank om de normen voor afvalinzameling te verbeteren en te investeren in recyclinginfrastructuur. Danone en het Danone Ecosysteem Fund hebben projecten opgezet om afvalverzamelaars in zeven landen te ondersteunen, onder meer door ervoor te zorgen voor een veilige werkomgeving, passende lonen en betere sociale bescherming. Sinds 2018 zijn bijna 6.000 afvalverzamelaars bijgeschoold en wordt via deze projecten jaarlijks meer dan 45.000 ton afval gerecycled.

Tot slot hebben onze merken gewerkt aan het betrekken van consumenten bij de circulaire economie en ondersteunden we de allernieuwste onderzoeken voor innovaties op dit gebied. Zo neemt Evian® deel aan een onderzoeksmissie met The Ocean Cleanup, een Nederlandse non-profit startup die schaalbare technologieën ontwikkelde om de oceanen van plastic te ontdoen. Tegelijkertijd heeft Danone AQUA toegezegd meer plastic te verzamelen dan dat het in Indonesië gebruikt, onder meer door zwerfvuil uit zee te halen.

WAAR WE HEEN GAAN

Om door te pakken, zullen we actief helpen de inzameldoelen die zijn vastgesteld door overheden te halen, of zelfs te overtreffen, zoals het te verwachten EU-doel voor 2025 van 90% inzameling voor flessen. Om dit te doen, zullen we de beste openbaar georganiseerde systemen ondersteunen, inclusief de Extended Producer Responsibility and Deposit Return Schemes.

We gaan ook meer investeren in particuliere initiatieven die circulaire infrastructuur versterken, met name in landen waar formele inzamelsystemen ontbreken of waar de kans op plastic vervuiling het grootst is. We hebben meer dan 5 miljoen dollar geïnvesteerd in het Closed Loop Fund, dat een grootschalige recyclinginfrastructuur in de Verenigde Staten ontwikkelt, en zijn op zoek naar soortgelijke initiatieven, zoals Circulate Capital in Zuidoost-Azië.

In 2025 zullen we verzamel en recycling initiatieven gestart of gesteund hebben in al onze top-20 markten. Dit staat gelijk aan ongeveer 90 procent van onze verkoop.

III. HET BESCHERMEN VAN NATUURLIJKE BRONNEN

Overstappen naar een circulaire economie betekent dat we niet langer verpakkingen willen gebruiken die komen uit bronnen die uitgeput kunnen raken. Zo worden natuurlijke materialen behouden en blijven reeds bestaande materialen in gebruik en uit het milieu. Om de vraag naar nieuw gemaakt verpakkingsmateriaal te verminderen, werken we aan meer recycling. We ontwikkelen ook hernieuwbare materialen die het gebruik van natuurlijke materialen verder terugdringen.

WAAR WE STAAN

In 2017 bereikten we een gemiddelde van 36% gerecycled materiaal in onze verpakkingen, inclusief 14% gerecycleerde PET in onze water- en drinkflessen.

We investeren in de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare, bio-based materialen om het gebruik van fossiele stoffen versneld af te bouwen. Samen met Nestlé Waters, PepsiCo en Origin Materials werkt Danone via de NaturAll Bottle Alliance aan de eerste 75% biobased fles, die we in 2021 op commerciële schaal willen introduceren.

WAAR WE HEEN GAAN

We zijn van plan de hoeveelheid gerecycled en bio-plastic in onze verpakkingen drastisch te verhogen. In 2021 lanceren we 100% gerecyclede PET-flessen in al onze grote watermarkten. Voor 2025 bereiken we gemiddeld 25% gerecycled materiaal in onze plastic verpakkingen; gemiddeld 50% voor onze water en drinkflessen; en 100% voor Evian-flessen. We willen ook consumentenflessen aanbieden die gemaakt zijn van 100% bio plastic.

Onze strategie om over te stappen op een circulaire economie van verpakkingen zal blijven evolueren naarmate we meer samenwerkingen opbouwen, innovatieve technologieën benutten en in nieuwe oplossingen investeren.